تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 فیروزکوه

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,844,090 ریال توليد کننده: سیمان فیروزکوهسیمان فیروزکوه

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 فیروزکوه
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,465,560 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,465,560 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,465,560 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,465,560 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,465,560 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,465,560 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,465,560 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,465,560 ریال
سه شنبه 11 آبان 1402 10,250,000 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,465,560 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,465,560 ریال
نوشتن دیدگاه