تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب فیروزکوه

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,870,870 ریال توليد کننده: سیمان فیروزکوهسیمان فیروزکوه

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب فیروزکوه
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,235,570 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,235,570 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,044,820 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,044,820 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,044,820 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,044,820 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,044,820 ریال
نوشتن دیدگاه