تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 قائن

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,168,610 ریال توليد کننده: سیمان قاینسیمان قاین

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 قائن
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,214,860 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,214,860 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,214,860 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,214,860 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,214,860 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,214,860 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,214,860 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,214,860 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,214,860 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,214,860 ریال
نوشتن دیدگاه