تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 قشم

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,296,140 ریال توليد کننده: سیمان قشمسیمان قشم

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 قشم
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 12,173,120 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 12,173,120 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,504,800 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 12,064,120 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,390,500 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,225,290 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,817,630 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,026,910 ریال
جمعه 08 آبان 1402 8,894,400 ریال
نوشتن دیدگاه