تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کارون

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,854,220 ریال توليد کننده: سیمان کارونسیمان کارون

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کارون
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,245,380 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,245,380 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,406,230 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,865,590 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,483,000 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,253,010 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,209,410 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,898,290 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,044,820 ریال
نوشتن دیدگاه