تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 کارون

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,472,570 ریال توليد کننده: سیمان کارونسیمان کارون

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 کارون
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 8,024,580 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 8,024,580 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 8,227,320 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 7,957,000 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,208,790 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,149,930 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,136,850 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,270,920 ریال
جمعه 08 آبان 1402 7,959,180 ریال
نوشتن دیدگاه