تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 5 کارون

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
7,935,200 ریال توليد کننده: سیمان کارونسیمان کارون

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 5 کارون
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 8,144,480 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 8,144,480 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 8,201,160 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 8,615,360 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,620,810 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,770,140 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,120,500 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,355,940 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 8,355,940 ریال
جمعه 08 آبان 1402 8,355,940 ریال
نوشتن دیدگاه