تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کاوان بوکان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,599,310 ریال توليد کننده: سیمان کاوان بوکانسیمان کاوان بوکان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کاوان بوکان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,426,470 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,426,470 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,464,620 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,752,380 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,465,710 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,944,840 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,759,540 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 13,919,300 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,616,280 ریال
نوشتن دیدگاه