تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله پوزولانی کاوان بوکان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,345,040 ریال توليد کننده: سیمان کاوان بوکانسیمان کاوان بوکان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله پوزولانی کاوان بوکان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 6,954,200 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 6,954,200 ریال
جمعه 22 آبان 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 6,954,200 ریال
جمعه 08 آبان 1402 6,954,200 ریال
نوشتن دیدگاه