تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پوزولانی کاوان بوکان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,624,230 ریال توليد کننده: سیمان کاوان بوکانسیمان کاوان بوکان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پوزولانی کاوان بوکان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,176,710 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,176,710 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,460,110 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,460,110 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,752,230 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,054,160 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,054,160 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,054,160 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,054,160 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,054,160 ریال
نوشتن دیدگاه