تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 کردستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,517,560 ریال توليد کننده: سیمان کردستانسیمان کردستان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 کردستان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,467,270 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,467,270 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,856,870 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,848,150 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,866,680 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,366,050 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 13,925,840 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 15,197,870 ریال
جمعه 08 آبان 1402 14,332,410 ریال
نوشتن دیدگاه