تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کردستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,513,820 ریال توليد کننده: سیمان کردستانسیمان کردستان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کردستان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,426,470 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,607,410 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,464,620 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,489,690 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,464,620 ریال
جمعه 22 آبان 1402 13,030,950 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 18,171,390 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 14,749,880 ریال
جمعه 08 آبان 1402 14,568,940 ریال
نوشتن دیدگاه