تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 کردستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,816,690 ریال توليد کننده: سیمان کردستانسیمان کردستان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 کردستان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,939,860 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,939,860 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 12,197,100 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 12,358,420 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 13,129,050 ریال
جمعه 22 آبان 1402 13,958,540 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 14,469,750 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 14,376,010 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 14,376,010 ریال
جمعه 08 آبان 1402 14,376,010 ریال
نوشتن دیدگاه