تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله مرکب کردستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,345,040 ریال توليد کننده: سیمان کردستانسیمان کردستان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله مرکب کردستان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 7,429,440 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 7,429,440 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 7,429,440 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 7,429,440 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 7,429,440 ریال
جمعه 22 آبان 1402 7,429,440 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 7,429,440 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 7,429,440 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 7,429,440 ریال
جمعه 08 آبان 1402 7,429,440 ریال
نوشتن دیدگاه