تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه بنایی (MC) کیسه 50 کیلویی کردستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,854,220 ریال توليد کننده: سیمان کردستانسیمان کردستان

مشخصات محصول سیمان سیاه بنایی (MC) کیسه 50 کیلویی کردستان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,044,820 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,044,820 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,044,820 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,044,820 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,044,820 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,044,820 ریال
نوشتن دیدگاه