تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کرمان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,851,250 ریال توليد کننده: سیمان کرمانسیمان کرمان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کرمان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 12,501,210 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 12,501,210 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 12,453,250 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 12,943,750 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 12,756,270 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,935,030 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,899,060 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,717,030 ریال
جمعه 08 آبان 1402 14,040,290 ریال
نوشتن دیدگاه