تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 کرمان

بروزرسانی: سه شنبه, 14 دی 1402
11,909,340 ریال توليد کننده: سیمان کرمانسیمان کرمان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 کرمان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
سه شنبه 14 دی 1402 12,612,390 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 13,017,870 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 13,126,870 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 14,234,310 ریال
جمعه 22 آبان 1402 13,763,430 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 13,433,160 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,929,580 ریال
سه شنبه 11 آبان 1402 660,000 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 12,929,580 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,929,580 ریال
نوشتن دیدگاه