تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید فله کرمان

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
26,791,110 ریال توليد کننده: سیمان کرمانسیمان کرمان

مشخصات محصول سیمان سفید فله کرمان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 19,193,810 ریال
شنبه 17 دی 1402 20,420,060 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 20,420,060 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 20,943,260 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 20,816,820 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 21,066,430 ریال
جمعه 22 آبان 1402 21,852,320 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 20,790,660 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 21,885,020 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 21,885,020 ریال
جمعه 08 آبان 1402 21,885,020 ریال
نوشتن دیدگاه