تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 کویر کاشان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,727,930 ریال توليد کننده: سیمان کویر کاشانسیمان کویر کاشان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 کویر کاشان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,818,720 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,818,720 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,825,260 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,227,470 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,992,030 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,825,260 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,825,260 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,825,260 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,825,260 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,825,260 ریال
نوشتن دیدگاه