تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کویر کاشان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,035,780 ریال توليد کننده: سیمان کویر کاشانسیمان کویر کاشان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 کویر کاشان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,155,530 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,155,530 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,163,160 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,054,160 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,086,860 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,095,580 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,044,350 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,095,580 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,044,350 ریال
نوشتن دیدگاه