تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 کویر کاشان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,922,570 ریال توليد کننده: سیمان کویر کاشانسیمان کویر کاشان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 کویر کاشان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,347,370 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,347,370 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,216,570 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,227,470 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,202,400 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,298,320 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,180,600 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,200,220 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,200,220 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,200,220 ریال
نوشتن دیدگاه