تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 مازندران

بروزرسانی: یکشنبه, 25 آذر 1402
13,230,420 ریال توليد کننده: سیمان مازندرانسیمان مازندران

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 مازندران
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 25 آذر 1402 10,396,420 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,396,420 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,498,880 ریال
نوشتن دیدگاه