تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)

بروزرسانی: سه شنبه, 14 دی 1402
11,184,490 ریال توليد کننده: سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
سه شنبه 14 دی 1402 11,184,490 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,387,700 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,331,020 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,642,140 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,586,550 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,126,570 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,247,560 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,270,450 ریال
نوشتن دیدگاه