تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 5 سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
9,961,510 ریال توليد کننده: سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 5 سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,669,390 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,669,390 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,670,480 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,669,390 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,669,390 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,968,050 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,968,050 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,220,930 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,220,930 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,220,930 ریال
نوشتن دیدگاه