تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,503,390 ریال توليد کننده: سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب)
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,770,290 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,770,290 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,854,220 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,748,490 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,748,490 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,748,490 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,748,490 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,748,490 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,748,490 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,748,490 ریال
نوشتن دیدگاه