تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 ممتازان کرمان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,962,900 ریال توليد کننده: سیمان ممتازان کرمانسیمان ممتازان کرمان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 ممتازان کرمان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,914,790 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,914,790 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,464,620 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 12,390,030 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 12,163,310 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,029,240 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,277,760 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,853,750 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,127,960 ریال
نوشتن دیدگاه