تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 ممتازان کرمان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,513,820 ریال توليد کننده: سیمان ممتازان کرمانسیمان ممتازان کرمان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 ممتازان کرمان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 12,075,020 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 12,075,020 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,695,080 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,695,080 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,414,480 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,180,600 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,180,600 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,200,220 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,702,710 ریال
نوشتن دیدگاه