تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پوزولانی ویژه ممتازان کرمان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,854,220 ریال توليد کننده: سیمان ممتازان کرمانسیمان ممتازان کرمان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پوزولانی ویژه ممتازان کرمان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,201,780 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,201,780 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,202,870 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,678,110 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,253,630 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,044,820 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,044,820 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,044,820 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,044,820 ریال
نوشتن دیدگاه