تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 منددشتی

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,312,020 ریال توليد کننده: سیمان منددشتی سیمان منددشتی

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 منددشتی
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 12,179,660 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 12,179,660 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 12,209,090 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 12,986,260 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 13,717,650 ریال
جمعه 22 آبان 1402 14,372,740 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 13,876,790 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,247,240 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,663,000 ریال
نوشتن دیدگاه