تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 ویژه با آلکالی پایین منددشتی

بروزرسانی: یکشنبه, 18 آذر 1402
12,254,870 ریال توليد کننده: سیمان منددشتی سیمان منددشتی

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 ویژه با آلکالی پایین منددشتی
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 18 آذر 1402 12,254,870 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,254,870 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,899,530 ریال
نوشتن دیدگاه