تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 منددشتی

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,357,180 ریال توليد کننده: سیمان منددشتی سیمان منددشتی

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 منددشتی
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,581,720 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,581,720 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,982,840 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,349,080 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,666,270 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,826,500 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,523,480 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,032,980 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,959,480 ریال
نوشتن دیدگاه