تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 نیزار قم

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,605,850 ریال توليد کننده: سیمان نیزار قمسیمان نیزار قم

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 نیزار قم
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,426,470 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,827,590 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 12,042,320 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,939,860 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,753,470 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,979,100 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,954,650 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,454,340 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,364,960 ریال
نوشتن دیدگاه