تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 425-1 نیزار قم

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,010,240 ریال توليد کننده: سیمان نیزار قمسیمان نیزار قم

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 425-1 نیزار قم
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,463,530 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,463,530 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,463,530 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,866,830 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,463,530 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,637,930 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,729,490 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,971,470 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,214,540 ریال
نوشتن دیدگاه