تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 نیزار قم

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,229,950 ریال توليد کننده: سیمان نیزار قمسیمان نیزار قم

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 نیزار قم
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,212,210 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,212,210 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,212,210 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,434,570 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,212,210 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,716,880 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,324,010 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,807,350 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,224,200 ریال
نوشتن دیدگاه