تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 هرمزگان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,862,470 ریال توليد کننده: سیمان هرمزگانسیمان هرمزگان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 هرمزگان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 12,525,190 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 12,525,190 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 15,337,390 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 13,212,980 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 12,999,340 ریال
جمعه 22 آبان 1402 12,797,690 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,654,900 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,036,870 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,568,790 ریال
نوشتن دیدگاه