تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله پوزولانی هرمزگان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,345,040 ریال توليد کننده: سیمان هرمزگانسیمان هرمزگان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله پوزولانی هرمزگان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,674,840 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,674,840 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 12,121,890 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 8,475,840 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 7,526,450 ریال
جمعه 22 آبان 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 6,954,200 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 6,954,200 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 6,954,200 ریال
جمعه 08 آبان 1402 6,954,200 ریال
نوشتن دیدگاه