تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 425-1 صنایع سیمان شهر کرد

بروزرسانی: سه شنبه, 14 دی 1402
11,144,160 ریال توليد کننده: سیمان شهرکردسیمان شهرکرد

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 425-1 صنایع سیمان شهر کرد
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
سه شنبه 14 دی 1402 10,542,480 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,745,220 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,731,050 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,797,540 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,829,150 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,800,810 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,757,210 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,004,640 ریال
نوشتن دیدگاه