تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 صنایع سیمان گیلان سبز

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,447,180 ریال توليد کننده: صنایع سیمان گیلان سبزصنایع سیمان گیلان سبز

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 صنایع سیمان گیلان سبز
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,145,100 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,217,040 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,329,310 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,246,470 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,223,580 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,380,540 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,315,140 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,044,820 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,044,820 ریال
نوشتن دیدگاه