تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 صنایع سیمان گیلان سبز

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,122,680 ریال توليد کننده: صنایع سیمان گیلان سبزصنایع سیمان گیلان سبز

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 صنایع سیمان گیلان سبز
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 8,838,810 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 8,838,810 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 8,481,290 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 8,413,710 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,596,360 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,584,840 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,013,680 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 7,158,030 ریال
جمعه 08 آبان 1402 6,954,200 ریال
نوشتن دیدگاه