تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه فله تیپ 425-1 صنایع سیمان نهاوند

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
8,180,450 ریال توليد کننده: صنایع سیمان نهاوندصنایع سیمان نهاوند

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 425-1 صنایع سیمان نهاوند
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 8,560,860 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 8,560,860 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,167,990 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,776,210 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,077,990 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,244,760 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,063,820 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,703,650 ریال
جمعه 08 آبان 1402 8,440,960 ریال
نوشتن دیدگاه