تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 کارخانجات سیمان لامرد

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
9,969,140 ریال توليد کننده: کارخانجات سیمان لامردکارخانجات سیمان لامرد

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 کارخانجات سیمان لامرد
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,969,140 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,969,140 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,919,150 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,780,570 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,854,690 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,598,540 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,598,540 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,598,540 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,598,540 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,598,540 ریال
نوشتن دیدگاه