تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله پرتلند آهکی کارخانجات سیمان لامرد

بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
6,954,200 ریال توليد کننده: کارخانجات سیمان لامردکارخانجات سیمان لامرد

مشخصات محصول سیمان سیاه فله پرتلند آهکی کارخانجات سیمان لامرد
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
جمعه 08 آبان 1402 6,954,200 ریال
نوشتن دیدگاه