تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,893,610 ریال توليد کننده: گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریزگروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 گروه صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,718,440 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,718,440 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,626,880 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,744,600 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,677,020 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,744,600 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,626,880 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,626,880 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,649,770 ریال
نوشتن دیدگاه