تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 مجتمع سیمان غرب آسیا

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,639,490 ریال توليد کننده: سیمان غرب آسیاسیمان غرب آسیا

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 325-1 مجتمع سیمان غرب آسیا
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 8,866,060 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 8,866,060 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 8,866,060 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 8,866,060 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,866,060 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,866,060 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,866,060 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,866,060 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 8,866,060 ریال
جمعه 08 آبان 1402 8,866,060 ریال
نوشتن دیدگاه