تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 25 کیلویی تیپ 2 مجتمع سیمان غرب آسیا

بروزرسانی: یکشنبه, 25 آذر 1402
11,726,220 ریال توليد کننده: سیمان غرب آسیاسیمان غرب آسیا

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 25 کیلویی تیپ 2 مجتمع سیمان غرب آسیا
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 25 آذر 1402 10,004,020 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,004,020 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,004,020 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,004,020 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,004,020 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,004,020 ریال
نوشتن دیدگاه