تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب مجتمع سیمان غرب آسیا

بروزرسانی: جمعه, 08 آبان 1402
10,401,870 ریال توليد کننده: سیمان غرب آسیاسیمان غرب آسیا

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی مرکب مجتمع سیمان غرب آسیا
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
جمعه 08 آبان 1402 9,044,820 ریال
نوشتن دیدگاه