تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 شرکت سیمان استهبان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,092,930 ریال توليد کننده: شرکت سیمان استهبانشرکت سیمان استهبان

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 شرکت سیمان استهبان
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 8,542,330 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 8,542,330 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 8,641,520 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 8,806,110 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,806,110 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,848,620 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,806,110 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,916,200 ریال
جمعه 08 آبان 1402 8,806,110 ریال
نوشتن دیدگاه