تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 شرکت سیمان استهبان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,618,310 ریال توليد کننده: شرکت سیمان استهبانشرکت سیمان استهبان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 شرکت سیمان استهبان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,041,080 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,041,080 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,041,080 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,041,080 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,041,080 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,041,080 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,041,080 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,041,080 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,041,080 ریال
نوشتن دیدگاه