تاریخ روز: دوشنبه 25 خرداد 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 شرکت سیمان اصفهان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
15,748,320 ریال توليد کننده: سیمان اصفهانسیمان اصفهان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 شرکت سیمان اصفهان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,507,600 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,507,600 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,832,420 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,024,260 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,975,210 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,949,050 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,895,640 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,909,810 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,189,470 ریال
نوشتن دیدگاه