تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پوزولانی ویژه خاش

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,116,910 ریال توليد کننده: سیمان خاشسیمان خاش

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی پوزولانی ویژه خاش
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,168,140 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,168,140 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,844,410 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,726,690 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,922,270 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,465,560 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,617,070 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,271,540 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,271,540 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,271,540 ریال
نوشتن دیدگاه